Shymkent joǵary pedagogikalyq kolledji

Лицензия №KZ66LAA00010362

Академиялық мерекелерді ұсыну ережелері

"Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының  5-бабының 17) тармақшасына сәйкес  БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру ережесі бекітілсін.

2. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті (С.М. Өмірбаев):

 1. осы бұйрықтың белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
 2. осы бұйрықты мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін бұқаралық ақпарат құралдарына жарияласын.

3. "Білім беру ұйымдарында оқытудың күндізгі нысанында білім алушыларға академиялық демалыс берудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2004 жылғы 12 қарашадағы  N 906 бұйрығының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3258) тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

4. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр К.Н. Шәмшидиноваға жүктелсін.

 

"КЕЛІСІЛДІ"

Қазақстан Республикасы

Денсаулық сақтау министрдің

міндетін атқарушы

_____________Қ. Омаров

2008 ж. 27 наурыз

 

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2008 жылғы 18 наурыздағы

N 124 бұйрығымен

бекітілген       

 

Білім беру ұйымдарында білім алушыларға академиялық демалыс беру ережелері

1. Жалпы талаптар

 1. Осы Білім беру ұйымдарындағы білім алушыларға академиялық демалыс беру ережесі "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының  5-бабының 17) тармақшасына сәйкес әзірленген.
 2.  Академиялық демалыс - білім алушылардың (оқушылардың, тыңдаушылардың, студенттердің, курсанттардың, интерндердің, адьюнктердің, резиденттердің, магистранттар мен докторанттардың) денсаулығына байланысты, оның ішінде жүктілігі және бала тууына байланысты, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштер қатарына шақырылғандар өз оқуын уақытша тоқтата тұратын кезең.
 3. Білім беру ұйымы білім алушының академиялық демалысты рәсімдеуге берген өтінішін алдын-ала білім алушылардың аралық аттестаттауы басталуына дейін қарайды.
 4. Академиялық демалыс беру кезінде мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алушы тұлғаның, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде оқу құқығы сақталады және оның оқуын қаржыландыру (дәрігерлік-консультациялық комиссияның негізінде академиялық демалыстағы білім беру гранттарының иегерлеріне белгіленген тәртіппен стипендиялар төлеу үшін қарастырылатын шығыстарды қаржыландырудан басқа) берілген академиялық демалыс кезеңі бойында тоқтатылып, осы демалыс аяқталғаннан соң қайта жалғастырылады.
 5. Ақылы негізде білім алушыға академиялық демалыс беру кезінде академиялық демалыс кезеңі бойында оқуына төлемақы төлеу тоқтатылады.

2. Академиялық демалыстар беру тәртібі мен мерзімдері

3. Академиялық демалыс білім алушыға дәрігерлік-кеңес беру комиссиясының (бұдан әрі қарай - ДКК) қорытындысы анықтамасы негізінде 6 айдан 12 айға дейінгі мерзімде, ерекше, апатты жағдайларда 2 жылға дейін ғана беріледі.

4. Дәрігерлердің медициналық көрсеткіштері бойынша академиялық демалыс беру мүмкіндігі туралы қорытынды шығаруы үшін білім алушы білім беру ұйымына қызмет көрсететін емдеу-профилактикалық ұйымға өзі бақылауға алынған медициналық мекемеден алған сырқат тарихынан жан-жақты баяндалған көшірмесін тапсырады.

5. ДКК сырқаттанушыға және жүктіге академиялық демалыс беру туралы немесе денсаулық жағдайы бойынша басқа факультетке (мамандыққа) ауыстыру туралы қорытынды шығарады.

Сонымен қатар, академиялық демалыс бала күтіміне байланысты үш жылға дейін беріледі.

Ескерту. 8-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2010.03.29 № 139 Бұйрығымен.

6. Академиялық демалысты рәсімдеу үшін білім алушы білім беру ұйымы басшысының атына өтініш беріп, ДКК Қазақстан Республикасы Қарулы Күштер қатарына шақыруын Қазақстан Республикасы Қарулы Күштер қатарына шақырылуы жөніндегі анықтамасымен ұсынады.

7. Мәселе оң шешілген жағдайда білім беру ұйымының басшысы үш жұмыс күнінің ішінде білім алушыға басталу және аяқталу мерзімін көрсете отырып, академиялық демалыс беру туралы бұйрық шығарады.

Ескерту. 10-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2010.03.29 № 139 Бұйрығымен.

8. Осы бағдарламаны қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімдерін түзету үшін республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымының басшысы мемлекеттік білім тапсырысы бойынша білім алушыға академиялық демалыс беру туралы бұйрықтың көшірмесін білім саласындағы өкілетті органға үш жұмыс күнінің ішінде, ал жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымының басшысы білім беру саласындағы жергілікті атқару органдарына жолдайды.

Ескерту. 11-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2010.03.29 № 139 Бұйрығымен.

9. Бактериалы сары су туберкулезбен ауырған білім алушыларға академиялық демалыс емдеу нәтижесіне байланысты дәрігерлік-кеңес беру комиссиясының қорытындысы бойынша 1 жылдан 2 жылдық мерзімге дейін беріледі.

Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2010.03.29 № 139 Бұйрығымен.

10. Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын академиялық демалыстан оралған білім алушы кезекті академиялық кеңесінің басталуына дейін, білім беру ұйымының басшысы атына академиялық демалыстан шығуы туралы өтініш беріп, сырқатты бақылауға алған емдеу ұйымынан денсаулық жағдайы туралы анықтама (ДКК) ұсынады. Осы негізде білім беру ұйымының басшысы үш жұмыс күнінің ішінде мамандығын, курсын және тобын көрсете отырып, білім алушының академиялық демалыстан шығуы туралы бұйрық шығарады.

Бағдарламаны қаржыландырудың тиісті сомасы мен мерзімін түзету үшін, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымы үш жұмыс күнінің ішінде білім саласындағы өкілетті органға, ал жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын білім беру ұйымы білім саласындағы жергілікті атқару органдарына бұл бұйрықтың көшірмесін жолдайды.

Ескерту. 13-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2010.03.29 № 139 Бұйрығымен.

11. Ақылы негізде білім алушы білім беру ұйымының басшысы атына академиялық демалыстан шығуы туралы өтініш беру, сырқатты бақылауға алған емдеу ұйымынан денсаулық жағдайы туралы (ДКК) анықтама ұсынады. Осы негізде білім беру ұйымының басшысы үш жұмыс күнінің ішінде мамандығын, курсын және тобын көрсете отырып, білім алушының академиялық демалыстан шығуы туралы бұйрық шығарады.

Егер академиялық демалыстан шығу немесе академиялық демалысқа кету уақыты академиялық кезеңнің басталуына немесе аяқталуына сәйкес келмесе, білім алушы жеке кесте бойынша рейтингке рұқсат алу үшін барлық оқу тапсырмаларын орындап, қажетті балдарды жинауы тиіс немесе пайда болған айырмашылықтар бойынша пәндерге жазғы семестрде жазылуы қажет.

Ескерту. 14-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2010.03.29 № 139 Бұйрығымен.

12. Академиялық демалыстан оралған білім алушы жұмыс оқу жоспарларында пәндер айырмашылығы болған жағдайда, ол айырмашылықтарды жоюға тиіс.

13. Оқу жоспарындағы пәндердің айырмашылығын жою үшін ағымдағы оқу сабақтарымен ұстаз білім алушы осы пәндерге жазылып академиялық кезең ішінде барлық сабақ түрлеріне қатысады, оқу жоспарында қарастырылған ағымдық бақылауларды тапсырып аралық аттестаттауға рұқсат алады.

14. Академиялық демалыстан оралған білім алушылардың оқу жоспарларындағы пән айырмашылығы білім алушылардың аралық аттестаттауы кезеңінде немесе жазғы семестрде белгіленген тәртіппен тапсырылады.

Shymkent JPK Блогы

Алғыс айту күні

➖Құрметті Қазақстандықтар! Бүгінгі халықаралық «Алғыс айту» күнінде Сіздерге деген шексіз сүйіспеншілігімді шын жүректен қабыл алыңыздар. Осы мереке отандастарымыздың бір-біріне деген құрметінің қасиетті елге, тұған жерге, ата-бабалар өсиетіне беріктігінің куәсі. Сіздерге денсаулық, әрбір отбасына амандық, еңбектеріңізге табыс, елге тыныштық тілеймін. Shymkent жоғары педагогикалық колледж президенті, п.ғ.к. И.Б.Юнусов.

Құрметті ұжым, студенттер!

Сіздерді 2019 Жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын! Жаңа жылда сіздерге мықты денсаулық, жетістіктер мен жұмыстарыңызда табыс тілеймін! Жаңа жылдарыңызбен!

Құрметті ұжым!

Сіздерді  кәсіби  мереке  –  ұстаздар  күнімен  шын  жүректен  құттықтаймын.
Сіздерге  қызығы  да  қиындығы  мол  қызметте  мықты  денсаулық, шығармашылық  жетістік   пен  кәсіби  өсу  тілеймін!

Мамандықтар

 • 0101000 - Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
 • 0101013 - Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешесі
 • 0103000 - Дене шынықтыру және спорт
 • 0103023 - Дене шынықтыру және спорт мұғалімі
 • 0105000 - Бастауыш білім беру
 • 0105013 - Бастауыш білім беру мұғалімі
 • 0105023 - Бастауыш білім берудегі информатика мұғалімі
 • 0105033 - Бастауыш білім берудегі шетел тілі мұғалімі
 • 0106000 - Бейнелеу өнері және сызу
 • 0106013 - Негізгі орта білім берудегі бейнелеу өнері және сызу мұғалімі
 • 0107000 - Технология
 • 0107013 - Негізгі орта білім берудегі технология мұғалімі
 • 0108000 - Музыкалық білім
 • 0108013 - Мектепке дейінгі ұйымдардың және негізгі орта білім берудегі музыка мұғалімі
 • 0111000 - Негізгі орта білім
 • 0111013 - Қазақ тілі мен әдебиеті
 • 0201000 - Құқықтану
 • 0201023 - Заңгер - кеңесші
 • 0401000 - Кітапхана ісі
 • 0401013 - Кітапханашы
 • 0402000 - Дизайн (киім дизайны)
 • 0402013 - Дизайн
 • 0402022 - Көркемдік-әсемдеу жұмыстарын орныдаушы
 • 0512000 - Аударма ісі
 • 0512013 - Гид аудармашы
 • 0518000 - Есеп және аудит
 • 0518013 - Экономист-бухгалтер
 • 1304000 - Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру
 • 1304043 - Техник-бағдарламашы
 • 1304012 - Электрондық есептеу машиналарының операторы
 • 0105104 - Бастауыш білім берудің қолданбалы бакалавры
 • 0101044 - Мектепке дейінгі тәрбие және оқытудың қолданбалы бакалавры

Бейне галереясы

Байланыс