Шақыру шет елге
 

Положение
 

Конференция ЕРЕЖЕСІ
 

Position

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО


INFORMATION LETTER

 

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

 

             

  

   «Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру және жүзеге асыру мәселелері» тақырыбындағы  халықаралық ғылыми-практикалық  конференция

 

Елі: Қазақстан Республикасы

Өткізілетін орны: Шымкент қаласы, 8 наурыз көшесі, 22

Өткізу уақыты: 28 сәуір 2016 ж.

Ұйымдастырушылар: -«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ОҚО бойынша ПҚБАИ

                                        - Оңтүстік Қазақстан педагогикалық колледжі

 

          Конференция жұмысы келесі секциялар бойынша өткізіледі:

 

1.“Жүз нақты қадам. Баршаға арналған қазіргі заманғы мемлекет бағдарламасы“ аясындағы техникалық және кәсіби білім беру жүйесінде құзыреттілікті қалыптастыру мәселелері.

2.Кәсіби құзыреттіліктің тұжырымдамалық және әдіснамалық негіздері.

3.Жаратылыстану ғылымдары бойынша ғылыми әдістемелік зерттеулер: химия, биология, математика,физика, информатика пәндері.

4.Ұлттық біліктілік шеңбері контексінде оқыту нәтижелері: техникалық және кәсіби білім беру жүйесіндегі жобалау, қол жеткізу және өлшеу мәселелері.

5.Жалпыгуманитарлық және педагогикалық пәндерден оқу әдістемелік кешендер әзірлеу және жоспарлау.

6.Болашақ педагог-психолог мамандар даярлаудың инновациялық жүйесі.

7.Үштілділік білім берудің тұжырымдамалық негіздері.

8.Білім мазмұнын жаңарту жағдайындағы дене тәрбиесі және спорт мамандарын даярлау әдістемесі.

            Конференция тақырыбы бойынша маңызды ғылыми зерттеу нәтижелері бар Қазақстан Республикасы  және шетел мемлекеттерінің жоғары оқу орындары мен ғылыми- зерттеу институттарының профессор-оқытушылар құрамы мен ғалымдар, колледж оқытушылары мен оқу шеберлері, оқу орталықтарының мамандары, әдіскерлер,мектеп-гимназиялар мен жалпы орта мектеп озат тәжірибелі мұғалімдері  конференция жұмысына қатысуға шақырылады.

Конференцияның жұмыс тәртібі: қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізіледі

Конференцияға қатысу үшін өтініштің (тіркелген үлгі бойынша), баяндама мәтінінің баспа түріндегі (2 данадан)  және электрондық нұсқасы, ұйымдастыру жарнасы (3500 теңге көлемінде) төленгені туралы түбіртектің көшірмесі электрондық поштамен ukpk_shym@mail.ru немесе төмендегі мекен-жайда 2016 жылдың 15 сәуіріне дейін қабылданады: 160019, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., 8 Наурыз, 22,  Оңтүстік Қазақстан педагогикалық колледжі ғимараты, 3 қабат, 304 каб. Конференцияны ұйымдастыру комитетінің жауапты хатшысы: ОҚПК әдіскері Коздибаева Абила Коздибайқызы. +7 (7252) 50-61-36 ,87018617915, 87763191953

 

            Баяндаманы дайындауға қойылатын талаптар:

Баяндама мәтіні (суреттер мен сызбаларды қоса А4 форматында 3-4 беттен аспайтын) Microsoft Word редакторының мәтінінде терілуі қажет. қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі баяндамалар үшін Times New Roman қарпі (қаріп өлшемі – 11, жоларалық қашықтық – 1, сол жағы – 2,5 мм, қалған жақтары – 20 мм, жаңа жол бойынша шегініс – 1 см) қолданылады. Мақала төмендегідей тәртіппен орналасады: бірінші жолда мақаланың жазылған тілінде және ағылшын тілінде ӘОЖ   (Әмбебап ондық жіктеу) көрсетіледі,  бір жол төмен – бас әріптермен мақаланың жазылған тілінде және ағылшын тілінде баяндама тақырыбы (қою қаріппен), бір жол төмен – мақаланың жазылған тілінде және ағылшын тілінде автордың аты-жөні және тегі, бір жол төмен – мақаланың жазылған тілінде және ағылшын тілінде мекеме, қала, ел атауы және электрондық адрес (e.mail) беріледі. Келесі жолда курсивпен – орыс тіліндегі баяндамалар үшін түйін және аbstract, қазақ тіліндегі баяндамалар үшін резюме және аbstract, ағылшын тіліндегі баяндамалар үшін аbstract. Бір жол төмен мақаланың жазылған тілінде және ағылшын тілінде кілттік сөздер жазылады, ол 7 сөзден кем болмауы тиіс. Баяндаманың негізгі мәтіні келесі жолда, мақаланың жазылған тілінде басылады. Әдебиеттер тізімі негізгі мәтіннің соңында бір шегіністен кейін көрсетіледі.

         Баяндама мәтіні түзетілмейді, түп нұсқа болып саналады. Конференция еңбектерінің жинағы тікелей көшіру әдісімен теріледі. Көрсетілген мерзімнен кеш түскен немесе талаптарға сай келмейтін материалдар жарияланбайды, қаралмайды және қайтарылмайды.

                          Қонақ үйді брондау 2016 жылдың 15 сәуіріне дейін

Құрметті әріптестер! Сіздерден жоғарыда көрсетілген талаптарға сай дұрыс терілген материалдарды жіберу сұралады.

 

Баяндаманы дайындау үлгісі:

                       

ӘОЖ (10 пт.)

 Педагогикалық технологиялардың әдіснамалық негіздері

 

Оңтүстік Қазақстан педагогикалық колледжі, Шымкент, Қазақстан

Резюме

Аbstract

Кілттік сөздер: 7 сөзден кем емес

Баяндаманың негізгі мәтіні

            

Әдебиеттер

 

 

Өтініш үлгісі:

Өтініш

1

Баяндамашының тегі, аты-жөні (толығымен)

 

2

Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы

 

3

Мекемесі, лауазымы

 

4

Мекен-жайы (индексі көрсетілуі міндетті)

 

5

Телефон, факс (халықаралық байланыс кодымен)

 

6

Баяндаманың тақырыбы

 

7

Секцияның атауы

 

8.

Керекті техникалық құралдар

 

9.

Қонақ үй орындарын брондау қажеттігі

(иә, жоқ)

 

 

Барлық сұрақтар бойынша конференцияның ұйымдастыру комитетіне хабарласуыңызды сұраймыз:

Телефон: +7 (7252) 50-61-36  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Индекс 160019, Қазақстан Республикасы, Шымкент қ., 8 Наурыз, 22

ОҚПК банк деректемелері:

ОҚОФ АҚ «KASPI BANK» Шымкент қаласы,р/счет KZ69722S000000436555-KZT

БИК CASPKZKA

БИН 070740013465

РНН 582100212346

Дайындаған: А.К.Коздибаева

87018617915, 87763191953

 


 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 

Международная научно-практическая конференция: «Формирование профессиональной компетентности: пути и решения»

 

Страна: Республика Казахстан

Место проведения: г. Шымкент, ул. 8 марта, 22

Дата проведения: 28  апреля 2016 г.

Организаторы:                          -   филиал АО НЦПК «Өрлеу» ИПКПР по ЮКО

                                                       -    Южно-Казахстанский педагогический колледж

 

Работа конференции проводится по следующим секциям:

 

1.  Основные приоритеты профессионально-технического образования в  контексте программы «Сто конкретных шагов. Современное государство для всех».

2.Концептуальные и методологические основы профессиональной компетентности.

3.Научно-методические исследования в области естественных наук: химия, биология,                  математика,физика, информатика.

4.Профессионально-техническое обучение в контексте национальной рамки квалификации: планирование, достижение, измерение.

5.Состояние и перспективы разработки учебно-методических комплексов (УМК) в области общегуманитарных  и педагогических дисциплин.

6.Психолого- профессиональная подготовка будущего педагога к инновационной деятельности в сфере образования.

7.Трехязычъе в концептуальном аспекте.

8.Методические основы подготовки специалистов спортивно-оздоровительного  направления в условиях модернизации образования.

            к участию в работе конференции приглашаются профессора и преподаватели колледжей,  ученые вузов и научно-исследовательских институтов Республики Казахстан и зарубежных стран, имеющие результаты научных исследований по тематике конференции,специалисты учебных центров, методисты,учителя с передовым опытом обучения общеобразовательных и  школ- гимназий.

            Рабочие языки конференции: казахский, русский и английский.

Заявки на участие в конференции (по прилагаемой форме), тексты докладов в распечатанном (в 2-х экземплярах) и электронном вариантах, копия квитанции об оплате организационного взноса (в размере 3500 тенге) принимаются до 15 апреля  2016 года включительно по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по адресу: 160019, Республика Казахстан, г.Шымкент, пр.8 марта, 22, Южно-Казахстанский педагогический колледж , каб. 304, отв. секретарь оргкомитета конференции: методист ЮКПК Коздибаева Абила Коздибаевна. : +7 (7252) 50-61-36  , 87018617915, 87763191953

                Требования к оформлению докладов:

Текст доклада 3-4 страниц формата А4, включая рисунки и таблицы) должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft word, шрифт Times New Roman, (размер символа – 11, межстрочный интервал – 1, левое поле – 25 мм, остальные поля – 20 мм, отступ в начале абзаца – 1 см). Материал размещается в следующем порядке: на первой строке указывается УДК (Универсальная десятичная классификация) на языке оригинала и на английском языке, через строку – заглавными буквами название доклада на языке оригинала и на английском языке (жирным шрифтом), через строку – инициалы и фамилии автора (-ов) на языке оригинала и на английском языке, через строку – полное название организации, город, страна и электронный адрес (e.mail) на языке оригинала и на английском языке. На следующей строке курсивом – для докладов на русском языке түйіндеме и abstract, для докладов на казахском языке резюме  и abstract, для докладов на английском языке abstract . Через строку ключевые слова не менее 7 слов на языке оригинала и на английском языке. Далее через строку печатается основной текст доклада на языке оригинала. Список  литературы указывается  в конце основного текста с отступом в одну строку.

Текст доклада редактированию не подлежит и является оригиналом. Планируется издание материалов конференции до начала конференции, поэтому материалы, поступившие позже указанного срока, либо не соответствующие указанным требованиям, к публикации не принимаются, не рассматриваются и не возвращаются.

            Бронирование гостиницы возможно не позднее 15 апреля 2016 года.

 

Уважаемые коллеги! Просим Вас представить материалы в тщательно отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований.

 

Образец оформления доклада:

УДК (10 пт.)

UDC (10 pt.)

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ...  ..... ...

 

                                                                             Ф.И.О.

 

Южно-Казахстанский педагогический колледж  

@e.mail

 

 Түйіндеме:

 Аbstract:

Ключевые слова: не менее 7 слов

Keywords:  not less than 7  words

Основной текст доклада

 

Литература

 

References

Форма заявки:

Заявка

1.

Ф.И.О. докладчика (полный)

 

2.

Ученая степень, ученое звание

 

3.

Организация, должность

 

4.

Адрес

 

5.

Телефон контактный, факс (международный код)

 

6.

Название доклада

 

7.

Название секции

 

8.

Необходимое техническое оборудование

 

9.

Бронирование гостиницы (да, нет)

 

 

По всем вопросам просим обращаться в организационный комитет конференции

Телефоны: +7 (7252) 50-61-36  Е-mail: ukpk_shymЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Индекс 160019, Республика Казахстан, г. Шымкент, 8 марта, 22.

Банковские реквизиты ЮКПК

Филиал АО «KASPI BANK» г. Шымкент р/счет KZ69722S000000436555-KZT

БИК CASPKZKA

БИН 070740013465

РНН 582100212346

 

Методист ЮКПК: Коздибаева А.К. 8-701-861-79-15, 8-776-319-19-53

 

 

 

 


 

 

INFORMATION LETTER

 

International scientific – practical conference: “Forming of professional competent:

 the ways and decisions”

 

Country:  Republic of  Kazakhstan

Location: Shymkent , the  8th of  March Street, 22

Date: 28 April 2016

Organized   by: - branch  of   JSC  “ NCPK”  Orleu   IRQPK  on  SKR

                           - South Kazakhstan pedagogical college

 

                            Sections of the conference are:

     1.’The  main priorities of professional - technical   education in  the  context  of  the   program

                          “Hundred concrete steps. Present state for all ”.

     2. Conceptual and  methodological  Foundations of professional competent.

     3. Scientific – methodical investigation in the region  of natural sciences: 

           (chemistry  biology, mathematics, physics, informatics).

     4. Professional – technical  education   in  the  context of  national  frame:

         planning, reaching,  measuring 

     5. Condition  and  perspectives  exploitation   of  teaching – methodical  

         complex in  the  region of general humane   and   pedagogical  disciplines.

     6. Psychologic – professional  training  of  the  future   pedagogue  to 

         innovative   activity    in  the  sphere of  education .

     7.  Trilingual  in   conceptually  aspects.

     8.  Sportive  - fitness  directions  of   training  in  the  conditions  of 

          modernization    of  education

 

      To participate in the conference are invited professors and lecturers, researchers of universities and research institutions of the Republic of Kazakhstan and foreign countries, with significant results of research on the conference topics

                Conference  languages: Kazakh, Russian and English.

 

Applications for participation in the conference (according to the attached form), copies of papers had printed (in 2 specimen) and electronic versions, a copy of the receipt  of the registration fee payment  (in the amount of  3,500 tg.) will be accepted until  April  10, 2016  including  by email  Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. or by the address: 160019, The Republic of  Kazakhstan, c. Shymkent, the 8th of March Street 22, South Kazakhstan pedagogical college, office 304, the responsible secretary of the Conference Steering committee:

Methodist   SKPK  Kozdibayeva  Abila  Kozdibaevna.                     

                   Requirements for the papers:

   Paper (up to 6 pages of format A4 , including figures and tables) must be typed in Microsoft Word, font -Times New Roman, (symbol size - 11, line spacing - 1, left margin – 2,5 mm, the rest of the margins - 20 mm, indent at the beginning of paragraph - 1 cm). Material is placed in the following order: on the first line the UDC ( Universal Decimal Classification ) is indicated, on the next line - in capital letters the papers title (bold) , on the next line - the initials and surname of the author (s) , on the next line - the full name of the organization, city and country and electronic address (e-mail) in original language and  in  English.

On the next line in italics – for reports in Russian resume and abstract for reports in Kazakh summary and abstract, for reports in English abstract, from 150 till 250 words. On  the  next  line  key words not less than 7 words in the language of original and in English.

            Then on  the next  line is printed the main text of the report in original language. The list of Literature is showed at the end of the main text with apostate in one line.

      The text of the report does not be liable to edit  and it is the original

 The publication of the conference materials are planned before  the beginning of the conference, that is why the materials which  won’t be correspond for showing demand,   won’t   be  considerate   and won’t  give back.

            To forbid the place in the hotel will be possible not late than 15th of April, 2016.

            Dear colleagues! Ask you to send the materials in a good edit with  keeping all high showing demands. 

 

UDC (10 pt.)

                       Methodological  foundations   of  pedagogical  technology

                                                                          Askarova G. (11 pt.)

                                   South Kazakhstan pedagogical college


@e.mail

Аbstract (10 pt.)

 

Keywords: not less than 7  words

 

The main text of the report (11 pt.)
            

      References (11 pt.)

 


Application form:
 

Application

1. Name of the reporter (full)

 

2. Academic degree, academic title

 

3. Organization, position

 

4. Address

 

5. Contact phone, fax (international code)

 

6. Name of the report

 

7. Name of the section

 

8. Necessary technical equipment

 

9. Hotel reservation (yes, no)

 

 

For all inquiries, please, contact the steering committee of the conference:
Phone: +7 (7252) 50-61-36,  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

160019, Republic of Kazakhstan, Shymkent, the  8th  of  March, 22

Bank details of  SKB  of  JSC’” KASPI  BANK” KZ69722S000000436555-KZT

RNN:  582100212346

BIK :  CASPKZKA

БИН 070740013465

 

Methodist SKPC :  Kozdibayeva  A.K.   8  701 861 79 15,   8 776 319 19 53

 


 

 

Жаңалықтар

Болашаққа бағдар Рухани жаңғырту

Оңтүстік Қазақстан жоғары педагогикалық колледжінде «Болашаққа бағдар Рухани жаңғырту» тақырыбында қыздар арасында эстофетадан жарыс өтті. Атап айтсақ 101 – 17қ тобы I орын, 310-17қ тобы II орын, 314 – 17қ...

Құттықтау!!!

Сіздерді 1 желтоқсан Тұңғыш Президент күнімен шын жүректен құттықтаймын. Егемен еліміздің өсіп өркендеу жолында және жас ұрпақты сапалы білім мен патриоттық рухта тәрбилеуде аянбай...

24 ноября в колледже прошел...

24 ноября в колледже прошел научно-практический семинар «Роль библиотеки в свете обновления содержания образования в Казахстане» для библиотекарей, работающих в учреждениях системы образования. Семинар посетило 48 специалистов из школ, колледжей, ВУЗов. По...

«
»

Жаңалықтар

Надежда Ногай

Қазақстандық ауыр атлет Надежда Ногай 75 келі салмақта жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанды. Ноғай Таиланд Duanganksorn Chaidi өкілі кейін 275 келі, тартылған екі жаттығулар, Тунис үштігіне Диб Yosra жабық..

2015 жылы мемлекеттік аттестациядан...

1992 жылы педагогикалық колледжіне алғашында Қожа Ахмет Яссауй аты беріліп, 1993 жылы 22 желтоқсанда Қазақстандағы жеке меншік оқу орындарының ішінде екінші болып, ҚР Білім Министрлігінің Мемлекеттік лицензиясын иеленген Шымкент...

Тіл дарын - 2016

Оңтүстік Қазақстан педагогикалық колледжі базасында үш тілді бірдей меңгеру бағытында «Тіл дарын-2016» аймақтық олимпиадасын өткізуді ұйымдастырудың.

Қарттарды құрметтеуге үндейтін тренинг

12- қараша.2015 ж. Шымкент қаласында «Қарт адамдардың азаматтық белсенділігін дамыту жөніндегі жұмыс істеу қабілеті» атты еріктілерге арналған тренингке Оңтүстік Қазақстан педагогикалық колледж оқытушылары қатысып қайтты.

13 қараша. 2015жыл.

13 қараша. 2015жыл. ОҚПК оқытушылары мен білім алушылары Облыстық «Отырар» әмбебап кітапханасында болып өткен «Қос қаламгер. Абдолла мен Баубек» атты әдеби кешке қатысып қайтты.

«
»

Жаңалықтар

Болашаққа бағдар Рухани жаңғырту

Оңтүстік Қазақстан жоғары педагогикалық колледжінде «Болашаққа бағдар Рухани жаңғырту» тақырыбында қыздар арасында эстофетадан жарыс өтті. Атап айтсақ 101 – 17қ тобы I орын, 310-17қ тобы II орын, 314 – 17қ...

Құттықтау!!!

Сіздерді 1 желтоқсан Тұңғыш Президент күнімен шын жүректен құттықтаймын. Егемен еліміздің өсіп өркендеу жолында және жас ұрпақты сапалы білім мен патриоттық рухта тәрбилеуде аянбай...

24 ноября в колледже прошел...

24 ноября в колледже прошел научно-практический семинар «Роль библиотеки в свете обновления содержания образования в Казахстане» для библиотекарей, работающих в учреждениях системы образования. Семинар посетило 48 специалистов из школ, колледжей, ВУЗов. По...

Халықаралық студенттер

17 қараша «Халықаралық студенттер» күніне орай, 1 курс студенттеріне арналған мерекелік кеш жоғары деңгейде өтті.Мерекелік кешімізде жылдағы дәстүр бойынша «Білім кілті» табыс етілді.

Болашақ

2017 жылдың 20 қараша Оңтүстік Қазақстан Жоғарғы педагогикалық колледжінің белсенді студенттері Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын қолдау мақсатында «Тәуелсіздік саясағында» « Еліміздің болашағы жастардың...

«
»
 

Байланыс

 

160000
Шымкент қаласы
Қазақстан Республикасы

21 м/а 8 наурыз көшесі 22,
№64 мектепке қарама-қарсы
тел: +7 7252 50-61-36,
факс: +7 7252 50-60-72
Е-mail: ukpk_shym@mail.ru